BUJ

Kādās valodās Plānotājs darbojas?

Plānotāja lietotāja saskarne un balss atgādinājumi darbojas latviešu un krievu valodās.

Mūsu uzņēmumā ir vairākas filiāles. Vai Plānotājs to atbalstīs?

Jā, Plānotājā ir iespējams reģistrēt uzņēmuma filiāles, notikumus organizēt filiāļu ietvaros un norādīt, kurš no darbiniekiem/sistēmas lietotājiem būs katras filiāles pārvaldnieks.

Kāds zvanītāja numurs uzrādīsies mūsu klientam, saņemot atgādinājuma zvanu?

Klients kā zvanītāja numuru redzēs jūsu Organizācijas vai Filiāles tālruņa numuru.
Reģistrējot jūsu Organizāciju un Filiāles Plānotājā, jums būs iespēja norādīt tālruņa numuru Organizācijai vai katrai Filiālei atsevišķi. Pēc Organizācijas reģistrācijas sistēmā, mēs pieteiksim jūsu norādītos tālruņu numurus sakaru kompānijā, vienlaikus sazinoties ar jums, lai pārliecinātos, ka tālruņu numuri "pieder" jums.
Tādā veidā tiks nodrošināta nepastarpināta komunikācija starp jums un jūsu klientu. Jo, ja klients vēlēsies "atzvanīt", tas piezvanīs tieši jums.

Kā klients var pateikt vai ieradīsies uz vizīti vai nē, ja tam zvana "robots"?

Pavisam vienkārši - pēc atgādinājuma atskaņošanas, klientam tiek izskaidrots kā ziņot par ierašanos/neierašanos ar tālruņa taustiņiem:
- nospiežot "1", klients apliecina, ka ieradīsies
- nospiežot "2", klients apliecina, ka neieradīsies

Klienta atbilde uzreiz tiek fiksēta un atspogļota Plānotāja kalendārā.

Ja vizīte pieteikta nakts vidū un atgādinājums ustādīts vienu dienu iepriekš, vai Plānotājs veiks tālruņa zvanu klientam iepriekšējās nakts vidū?

Nē! Plānotājā ņem vērā "klusās stundas" (23:00 - 9:00) un šajā gadījumā veiks zvanu tuvākajā iespējamajā laika posmā no 9:00 līdz 23:00.
Tomēr, klusās stundas netiek ņemtas vērā, ja atgādinājums ir ustādīts stundu pirms vizītes. Ja, piemēram, vizīte ir noteikta plkst. 8:00, tad zvans tiks veikts stundu iepriekš - 7:00.

Vai tiks piestādīts rēķins par nenotikušiem zvaniem?

Nē, par neveiksmīgiem zvaniem (nepareizs tālruņa numurs, uz zvanu netiek atbildēts, u.tml.) maksa netiek ieturēta. Ja klients uz zvanu ir atbildējis, taču atbildi, nospiežot taustiņus nav sniedzis, zvans tiek uzskatīts par notikušu un maksa tiek ieturēta.

Vai ir noteikts ierobežojums notikumu un atgādinājuma zvanu apjomam?

Mēnesī ir iespējams reģistrēt neierobežotu skaitu notikumu un veikt neierobežotu skaitu atgādinājuma zvanu. Tomēr, Organizācijas sākotnējais, maksimālais zvanu skaits dienā ir 50 zvani. Sasniedzot organizācijas maksimālo mēneša zvanu skaitu, jums tiks nosūtīts informatīvs e-pasts. Ja jums nepieciešams veikt vairāk zvanu, lūdzu sazinieties ar mums un limits tiks palielināts.

Kas notiek, ja balss zvana veikšanas brīdī klients nevar atbildēt?

Zvana neizdošanās gadījumā (klients nav sazvanāms, klients runā pa tālruni ar kādu citu, atbilde par ierašanos/neierašanos netika iegūta), Plānotājs mēģinās veikt zvanu atkāroti (maksimums 2 reizes).
Atkārtotie mēģinājumi tiks veikti:
- ar 30 minūšu intervālu, ja atgādinājums uzstādīts vairāk kā stundu pirms notikuma
- ar 10 minūsu intervālu, ja atgādinājums uzstādīts stundu pirms notikuma vai mazāk

Kā es zināšu, vai klients uz vizīti ieradīsies vai ne?

Plānotājs notikumiem, kuriem uzstādīts atgādinājums lieto pavisam vienkārši vizuāli uztveramu, 4 krāsu norāžu sistēmu:
- notikumi, par kuriem klientam vēl nav atgādināts, tiek iekrāsoti pelēkā krāsā
- notikumi, uz kuriem ir iegūta apstiprinoša atbilde (klients ieradīsies), tiek iekrāsoti zaļā krāsā
- notikumi, uz kuriem ir iegūta noraidoša atbilde (klients neieradīsies), tiek iekrāsoti sarkanā krāsā
- notikumi, uz kuriem nav iegūta atbilde, tiek iekrāsoti oranžā krāsā

Vai ir sagaidāms, ka Plānotājā ar laiku parādīsies jauna funkcionalitāte?

Darbs pie Plānotāja noris un noritēs nepārtraukti. Plānotājs ir pavisam jauns produkts. Ir daudz vīziju un lietu, kuras grasāmies tajā ieviest, saglabājot programmatūras ergonomiju augstā līmenī. Mēs vēlamies to padarīt par labāko un draudzīgāko palīgu darba organizēšanas jomā.

Vai mūsu dati ir drošībā un Plānotājs nav kārtējais sociālā tīkla paveids?

Plānotājs nav sociālā tīkla paveids. Tas ir rīks, kura uzdevums ir nodrošināt darba un klientu organizēšanu tikai Organizācijas ietvaros. Informācija par jūsu Organizācijas darbiniekiem, notikumiem un klientiem nav pieejama nevienam citam kā tikai personām, kurām tas ir deleģēts jūsu Organizācijas ietvaros.